Sanja Consulting


Sanja Miljuš Herman

Sem univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Moje izkušnje na pravnem področju so bogate in segajo že več kot 25 let nazaj, ko sem pričela v odvetniški pisarni in  nadaljevala na banki, kjer sem pokrivala tako področje korporativnega, civilnega, izvršilnega kakor tudi delovnega prava. Zadnjih petih letih sem se posvetila področju delovnega prava in se tako specializirala na iskanju rešitev za delodajalce, ki želijo optimizirati svoje delovanje, imeti zadovoljne zaposlene in delovati zakonito.

Velik poudarek pri svojem delu namenjam tudi komunikaciji v delovnih organizacijah.  S svojim znanjem in izkušnjami za delodajalce, kakor tudi fizične osebe, poiščem kakovostne in preverjene rešitve.

Ob 2018 do 2022 sem vzpostavila in bila vodja Akademije Pomgrad za razvoj kadrov.

Svetovalne storitve na področju delovnega prava, kadrovske politike, razvoja kadrov in priprave internih aktov nudim številnim slovenskim podjetjem tako iz javnega sektorja (zavodi, domi starostnikov,…) kakor tudi zasebnega sektorja (mala in srednja podjetja).

Proučevanje sodne prakse in trendov na področju kadrov predstavlja izhodišče za moje strokovne članke.

Moje storitve so celovite in temeljijo na izkušnjah in stalnem nadgrajevanju znanja in usposobljenosti. Zadnji v vrsti mojih dosežkov, je pridobitev certifikata Coach za vodje in Life coach, kar z velikim pridom uporabljam pri svojem delu.

Moje življenjsko vodilo je, uporabiti pravo v korist vseh udeleženih, to pa je v delovnem pravu še posebej pomembno!

Potrebujete mojo strokovno pomoč? Kontaktirajte me!