Akti


interni akti

Imate kot delodajalec sprejete vse akte, ki so za vas obvezni? Kaj pa akte, ki so nujni, ker vas ne zavezuje kolektivna pogodba ali pa akte, ki so zaradi vaše specifične dejavnosti ali obstoja drugih okoliščin priporočljivi?

Morda imate sprejete vse zakonsko obvezne akte. Pa poznate njihovo vsebino? Bo uporabna v praksi, ko boste naleteli na izziv ali pravno oviro?

Team consulting vam vzpostavi akte, ki so vam v pomoč in ne v oviro.

Zakonsko obvezni akti:
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest (za delodajalce, ki zaposlujejo več kot 10 delavcev, za ostale priporočljiv)
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja na delovnem mestu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc
 • Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju mobinga
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Nujni akti zaradi obstoja posebnih okoliščin:
 • Pravilnik o nagrajevanjuče izplačujete del plače za delovno uspešnost (stimulacijo) ali del plače za poslovno uspešnost (božičnico).
 • Pravilnik o plačah če vas ne zavezuje kolektivna pogodba. Določiti je potrebno vsaj višino povračil stroškov v zvezi z delom in višino dodatkov za delo v posebnih pogojih dela.
 • Pravilnik o delovnem času če imate uveden premični ali gibljiv delovni čas, neenakomerno razporejen delovni čas ali če začasno prerazporejate delovni čas. Ste uredili delovni čas na službeni poti, na izobraževanjih in izpopolnjevanjih zaposlenih? Zaposleni kopičijo ure in jih prenašajo iz meseca v mesec?
 • Pravilnik o preventivnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje nasilja nad zaposlenimi s strani tretjih če obstajajo dejavniki tveganja, ki povečujejo možnost nasilja nad zaposlenimi s strani tretjih oseb (delo s strankami, nočno delo, tvegane panoge – trgovina, gostinstvo, osebna asistenca ipd.) je sprejem akta zakonsko obvezen.
 • Pravilnik o varovanju poslovnih skrivnosti – Če v podjetju operirate z dragocenimi informacijami, razkritje katerih bi vam lahko povzročilo premoženjsko škodo.
Priporočljivi akti:

Zaupajte nam vzpostavitev celovite kadrovsko pravne varnosti. Pravno urejena dokumentacija vam bo prinesla miren spanec in dodatno energijo za opravljanje vaše glavne dejavnosti.