Nasilje tretjih oseb


Obvladujete nasilje tretjih oseb nad zaposlenimi na delovnem mestu?

So vaši zaposleni zaradi narave dela ali drugih okoliščin izpostavljeni tveganju nasilja s strani tretjih oseb na delovnem mestu?

Poznate dejavnike tveganja za nastanek nasilja s strani tretjih oseb? Kaj je o tej tematiki zapisano v vaši oceni tveganja?

Zakon o varnosti in zdravju pri delu namreč nalaga delodajalcu, da na delovnih mestih, kjer obstaja večja nevarnost za nasilje tretjih oseb, načrtuje postopke za primere nasilja in z njimi seznani delavce, ki na takih delovnih mestih delajo.

Ali vaši zaposleni delajo s strankami, z ljudmi s potencialno nepredvidljivim vedenjem, v nočnem delovnem času, izvajajo javni nadzor? Potem so izpostavljeni tveganju nasilja s strani tretjih oseb na delovnem mestu.

Kadrovski izziv:

Imate tudi vi tveganja, ki povečuje verjenost pojava nasilja tretjih oseb nad vašimi sodelavci:

 • Poznate vse dejavnike tveganja za nastanek nasilja s strani tretjih oseb v vaši organizaciji?
 • Izvajate trgovinsko, zdravstveno, gostinsko dejavnost ali pa nudite storitve osebne asistence, izvajate javni nadzor ali drugo dejavnost s povečanim tveganjem?
 • Veste kateri so najbolj učinkoviti preventivni ukrepi za preprečevanje nasilja?
 • Veste kako postopati, če do nasilja pride?
 • Kateri protokol je za vas ustrezen?
Za vas imamo rešitev:

Celovit protokol varstva zaposlenih pred nasiljem tretjih oseb, ki zajema:

 • poglobljeno analizo obstoječega stanja pojavnosti in razširjenosti nasilja nad zaposlenimi s strani tretjih oseb.
 • Pripravo anonimnega vprašalnika za zaposlene.
 • Izdelavo smernic za pravočasno in učinkovito ukrepanje ter Politiko ničelne tolerance do nasilja.
 • Pripravo Pravilnika o varstvu zaposlenih pred nasiljem tretjih oseb.
 • Pripravo personaliziranega priročnika in gradiva za zaposlene.
 • Delavnice in usposabljanja za zaposlene.

Pozor: Če delodajalec ne načrtuje navedenih postopkov za primere nasilja na delovnem mestu s strani tretjih oseb ter z njimi ne seznani delavce, ki na takih delovnih mestih delajo, se lahko kaznuje za prekršek z globo od 2.000 do 40.000 EUR.