Pogodbe o zaposlitvi


Kdaj ste nazadnje pregledali in ažurirali vaše pogodbe o zaposlitvi? So še sploh skladne z zakonodajo? Vsebujejo pravila, ki so vam lahko v praksi v oviro in ne v pomoč? Ali pogodbe o zaposlitvi vsebujejo vse zakonsko obvezne sestavine?

Pogodba je sklenjena takrat, ko se pogodbeni stranki sporazumeta o njenih bistvenih sestavinah.

Kaj so bistvene sestavine pogodb določajo različni zakoni in podzakonski akti. Vsak delodajalec je tako pri pogodbah, ki jih ponudi v podpis bodisi novim ali obstoječim zaposlenim, vodilnim delavcem ali zunanjim sodelavcem, dolžan upoštevati zakonske omejitve, v nasprotnem primeru so lahko finančni sankcije izjemno velike.

Ste prepričani, da so vaše pogodbe o zaposlitvi zakonite?

Kadrovski izziv:
 • Upoštevate vsa zakonska določila pri sklepanju pogodb o zaposlitvi?
 • Ste seznanjeni z zahtevami kolektivne pogodbe, ki vas zavezuje tudi na področju pogodb?
 • Veste, kaj so bistvene sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1? Katere pa po kolektivni pogodbi?
 • Ste nadgradili vaše pogodbe z obveznimi sestavinami napotovanja delavcev v tujino?
 • Ali ima vaša pogodba vse obvezne sestavine v primeru opravljanja dela na domu?
 • Prakticirate morda 157. člen ZDR-1?
 • Kakšno pogodbo imate sklenjeno z zunanjim sodelavcem? Podjemno ali pogodbo o poslovnem sodelovanju?
Za vas imamo rešitev:
 • Analiziramo in pregledamo vaše obstoječe stanje.
 • Pregledamo pogodbe, ki jih uporabljate za vse sodelavce.
 • Pripravimo pogodbe, ki vsebujejo vse zakonske zahtevane in bistvene sestavine glede na za vas zavezujočo zakonodajo in podzakonske akte.
 • Nadgradimo vam pogodbe v primeru napotitve delavcev.
 • Dopolnimo v pogodbi obvezna določila za opravljanje dela na domu.
 • Pomagamo vam izpeljati postopek zakonitega vročanja pogodb sodelavcem (sporazumno ali v okviru postopka odpovedi s ponudbo nove pogodbe).
 • Poskrbimo za dokazilo vročanja predloga in pogodbe.

Pogodba je ključen dokument sodelovanja dveh pogodbenih strank in zato tudi pogosto dokazilo v sporih na sodišču! Z nami boste varni! Kontaktirajte nas!