Bolniška odsotnost


Bolniška odsotnost – večni spremljevalec delovnega procesa. Naj obvladovanje bolniške odsotnosti postane izziv in ne ovira.

Pogoste in dolgotrajne bolniške odsotnosti so za delodajalce velik izziv. Izpad delovne sile, težave pri organizaciji delovnega procesa, naraščajoči stroški dela in še in še. Zagotovo ste se že spraševali kako bolniško odsotnost zmanjšati in kako jo obvladovati? Sodite med tiste, ki so se izziva lotili z nezakonitim finančnim nagrajevanjem zaposlenih, ki na bolniško ne odhajajo? Pa je bolniška odsotnost še vedno izziv?

Kadrovski izziv:
  • Sumite na zlorabo bolniške odsotnosti ali pa ste se z zlorabo že soočili?
  • Zaposleni izgorevajo in pogosto odhajajo na dolgotrajno bolniško odsotnost?
  • Izvajate kontrole bolniškega staleža?
  • Razmišljate o izredni odpovedi iz krivdnega razloga zaradi ugotovljene zlorabe bolniškega staleža?
  • Imate zadostna dokazila za odpoved?
  • Poznate preventivne in kurativne ukrepe za učinkovito obvladovanje bolniških odsotnosti?
Za vas imamo rešitev:
  • Analiza in posnetek obstoječega stanja z namenom ugotavljanja ključnih vzvodov za pogosto bolniško odsotnost.
  • Delavnica in coaching z vodji – preventivno obvladovanje izzivov bolniške odsotnosti.
  • Vzpostavitev individualno prilagojenega Pravilnika o preventivnih ukrepih za povečanje zdravja in zadovoljstva zaposlenih in nadzora bolniške odsotnosti.
  • Izpeljava izredne odpovedi v primeru ugotovljene zlorabe.

Bi želeli spoznati zakonite možnosti in postopke obvladovanja bolniških odsotnosti? Z nami do zakonitega obvadovanja bolniškega staleža! Pokličite nas!