Delovni čas


Tudi vam delovni čas in evidence delovenga časa predstavljajo velik izziv?

Se tudi vi nenehno ukvarjate z evidencami delovnega časa, ki niso povsem skladne z delovnopravno zakonodajo in vam zato predstavljajo tveganje glob Inšpektorata za delo?

Za obvladovanje tveganj delovnega časa je ključnih 9. korakov, ki vas pripeljejo do zakonitih evidenc delovnega časa SM .

 1. korak: Analiza procesov z vidika delovnega časa
 2. korak: Opredelitev temeljev delovnega časa
 3. korak: Pravila evidentiranja delovnega časa
 4. korak: Pravila in odgovornosti planiranja delovnega časa
 5. korak: Odgovornost organizacije dela v zakonskih okvirjih
 6. korak: Odgovornost spremljanja delovnega časa in odmikov
 7. korak: Obvladovanje tveganj delovnega časa
 8. korak: Odgovornost vodenja in zaključevanja evidenc delovnega časa
 9. korak: Usposabljanje ključnih kadrov o zakonitostih delovnega časa

Poces vzpostavitve zakonitih temeljev delovnega časa je razvila Andreja Samec Koderman (Copyright©Andreja Samec Koderman) in ga tudi uspešno implementirala v organizacije.

9 korakov storitvena znamka (SM) in je nadgradnja prvotnih 6. korak do zakonitih evidenc delovnega časa.

Kadrovski izziv:
 • Imate Pravilnik o delovnem času?
 • Kaj pa matriko delovnega časa?
 • So vaše pogodbe o zaposlitvi skladne s pravilnikom o delovnem času?
 • Imajo vaši sodelavci konkretno opredeljeno obliko razporeditve delovnega časa skladno z zakonodajo?
 • So vaše evidence izven okvirjev delovnopravne zakonodaje?
 • Ali vaši delavci namerno ostajajo po delu in kopčijo dodatne ure, čeprav to ni potrebno?
 • Želite zaposlenim omogočiti čim bolj fleksibilno obliko delovnega časa?
 • Ali pri zaključevanju evidenc delovnega časa upoštevate ustrezno razporeditev?
 • Se vaši vodje ne želijo ukvarjati z izivi delovnega časa pri sodelavcih?
Za vas imamo rešitev:
 • Pripravimo vam pravilnik o delovnem času, ki bo podpiral vaše procese dela.
 • Glede na potrebe organizacije vam pripravimo matriko delovnega časa, ki jasno oprdeljuje pravila.
 • Definiramo vam proces odrejanja koriščenja ur.
 • Opredelima jasna pravila evidentiranja, skladna z vašim načinom beleženja prisotnosti.
 • Jasno zapišemo odgovornosti ključnih oseb, pomembne za zakonite evidence.
 • Postavimo pravila zaključevanja evidenc.
 • Izvedemo delavnico za vodje – upoštevanje pravil delovnega časa v praksi.
 • Zaposlene seznanimo s pravili delovnega časa.

Informacijska podpora za vodenje evidenc delovnega časa ima vsekakor svoje prednosti pri analizi podatkov in zaključevanju evidenc. Prav tako je velik doprinos pri digitalizaciji procesov evidentiranja prisotnosti in odrejanja delavčevih odsotnosti. Res pa je, da informacijsko vodenje evidenc zahteva od delodajalca, da je delo organizirano v zakonskih okvirjih delovnega časa. Informacijska podpora v veliki meri razbremeni delodajalca administrativnega dela!

V kolikor želite vzpostaviti pravila delovnega časa, ki bodo reševala trenutne problematike delovnega časa, potem je čas, da nas kontaktirate!