Partnerji


Team Consulting aktivno sodeluje s parterskimi podjetji na področju izvajanja strokovnih usposabljanj in na področju razvoja in implementacije delovnopravnih rešitve (celovitega projekta) za naročnika.


Partnerji na projektih

S podjetjem Špica d.o.o. nastopamo na trgu na skupnih projektih prenove pravil delovnega časa in digitalizacije planiranja in evidentiranja prisotnosti.


Partnerji – strokovna usposabljanja

Andreja Consulting (Andreja Samec Koderman) je zunanja predavateljica podjetja Forum media d.o.o., kjer predava različne kadrovske tematike:

Team Consulting (Andreja, Sanja in Ana) izvajajo skupaj s podjetjem Špica d.o.o. brezplačne kadrovske posvete za različne delovnopravne izzive.

Andreja Samec Koderman pa je tudi zunanja predavateljica podjetja Špica d.o.o. za kadrovske tematike:

  • 9 korakov do zakonitih evidenc delovnega časa
  • Izzivi obvladovanja bolniškega staleža

Andreja Samec Koderman je zunanja predavateljica Izobraževalnega centra Uspeh za kadrovske tematike:

  • Zakonite kadrovske evidence in ureditev delovnega časa
  • Zakonito arhiviranje kadrovskih dokumentov

Andreja Samec Koderman je zunanja predavateljica Akademije za management in projektno vodenje za kadrovske tematike:

  • Kako si vzpostaviti fleksibilno sistemizacijo delovnih mest
  • Roki hrambe kadrovskih dokumentov in kako vzpostaviti kadrovsko pravno varnost (arhiviranje kadrovskih dokumentov)
  • Kako zakonito urediti opravljanje dela od doma in trenutno največji izzivi
  • Kadrovski maraton – temeljna znanja na kadrovskem področju
  • Zlata pravila v primeru obiska inšpektorja za delo in varstva pri delu