Alkohol, droge, zdravila


Katere so nedovoljene substance na delovnem mestu? Zakaj je pomembno, da so pravila o prepovedi dela pod vplivom nedovoljenih substanc jasno zapisana v internem aktu?

Ste vedeli, da lahko delodajalec preverja stanje svojih zaposlenih in ukrepa le, če ima postopek in način preverjanja vnaprej zapisan v svojih internih aktih?

Delodajalci ste dolžni poskrbeti, da vaši sodelavci v času opravljanja dela niso pod vplivom nedovoljenih substanc. Kaj pa dovoljene substance? Tudi zdravila s psihoaktivnimi učinki vplivajo na varno opravljanje dela. Tudi na tem področju potrebujete jasno zapisana pravila.

Kadrovski izziv:
 • Ali vaš pravilnik nudi zadostno pravno podlago za učinkovito ukrepanje v primeru kršitev?
 • Ali so vaša pravila zapisana jasno, jedrnato in razumljivo?
 • Kakšne so dolžnosti delodajalca, če sumi, da je delavec pod vplivom nedovoljenih substanc?
 • Ali so vaši sodelavci razumejo zapisana pravila internega akta?
 • Kdo lahko pri vas izvaja občasne kotrole?
 • Kakšen je vaš protokol glede prilagoditve delovnega mesta zaradi prejemanja zdravil s psihoaktivnimi učinki?
 • Ste kot delodajalec poskrbeli za implementacijo pravil akta v prakso?
 • Ste vodje soočili z odgovornostjo implementacije akta?
Kje vam lahko pomagamo:
 • Vzpostavimo učinkovit pravilnik o prepovedi dela pod vplivom nedovoljenih substanc.
 • Določimo enostavni in v praksi uporaben postopek preverjanja stanja oseb (proces).
 • Zapišemo jasna in razumljiva pravila, obveznosti in pravice zaposlenih, sodelavcev in delodajalca.
 • Opredelimo protokol ravnaja delodajalca v primeru suma na nedovoljene in dovoljene substance.
 • Pripravimo obrazce, ki dokazujejo zakonito postopanje delodajalca.
 • Vaše vodje soočimo z odgovornostjo.
 • Izvedemo delavnico – soočenje z odgovornostjo posameznika v primeru kršenja določil akta.
Si želite na področju varnosti in zdravja pri delu vzpostaviti maksimalno kadrovsko pravno varnost?

Začnite z ureditvijo in implemetacijo pravil na področju obvladovanja tveganj v primeru zaznavanja nedovoljenih substanc na delovnem mestu! Pokličite nas! Zagotavljamo vam vrhunsko celovito storitev.