Kadrovski projekti


Kadrovska pravna varnost-celoviti kadrovski projekti

Kadrovska pravna varnost odraža stanje brez tveganj na delovnopravnem in kadrovskem področju.

Za obvladovanje tveganj na kadrovskem področju je izjemno pomembno, da delovno pravne temelje vzpostavite hkrati in celovito!

Zakaj je celoviti pristop ključen?

V praksi zaznavamo, da si delodajalci najraje postopoma postavljate pravilnike, vendar se taki pravilniki velikokrat med seboj ne dopolnjujejo in podpirajo. Pogosto si celo nasprotujejo in urejajo iste zadeve povsem drugače. Tako si le povečate tveganja!

7 korakov do kadrovske pravne varnosti
  • 1. korak: PRESOJA KADROVSKE PRAVNE VARNOSTI (analiza, ocena tveganj in načrt korekcij)
  • 2. korak: VZPOSTAVITEV DELOVNOPRAVNIH TEMELJEV (akti, evidence, personalne mape, zakoniti kadrovski procesi in kadrovski dokumenti…)
  • 3 korak: DIGITALIZACIJA KADROVSKIH POSTOPKOV
  • 4. korak: PRENOS KADROVSKEGA ZNANJA
  • 5. korak: SEZNANITEV SINDIKATA, SVETA DELAVCEV ALI DELAVSKEGA ZAUPNIKA, OZIROMA PREDSTAVITEV AKTOV ZAPOSLENIM
  • 6. korak: VROČANJE NOVIH POGODB O ZAPOSLITVI PO ZAKONITEM POSTOPKU
  • 7. korak: PRIDOBITEV CERTIFIKATA KADROVSKE PRAVNE VARNOSTI

S celovitim pristopom lažje obvladujemo vaša tveganja in vas hitreje pripeljemo do kadrovske pravne varnosti.

Odlikuje nas profesionalen odnos, visoka stopnja odgovornosti in zaupnosti!

V kolikor pa potrebujete le korekcije že vzpostavljenih sistemov, potem vam lahko saniramo posamezni kadrovski projekt, skladno z vašimi poslovnimi cilji. Kadrovski projekti, ki so naš pogost izziv so:

Z našo pomočjo boste varnejši! Pokličite nas!