Prezentizem


Čeprav problematiki prezentizma na delovnem mestu ne namenjamo zadostne pozornosti, je ta zelo vpeta v delovne procese delodajalca, zato jo velikokrat poimenujemo “tihi” sovražnik pozitivne kulture organizacije.

Za obvladovanje prezentizma je ključno zavedanje, da ta obstaja ter da ga delodajalec želi v največji možni meri omejiti.

Kadrovski izziv:
 • Ali imate v podjetju finančne ali materialne vzpodbude za delavce, ki ne koristijo bolniškega staleža?
 • Se vam dogaja, da občasno delavci prihajajo na delo bolani ali neokrevani po nezgodah?
 • Se vam v zadnjih letih občutno veča delež bolniškega staleža, morda hitreje kot v poprečju vaše dejavnosti?
 • Imate vse več delavcev, ki so na svojih delovnih mestih nezamenljivi, zato delajo dalj časa v poslovnih prostorih in kasneje še doma?
 • Se tudi vam dogaja, da delavci namerno ostajajo po delu, saj si z nadurnim delom izboljšujejo svoj zaslužek?
 • Ste zaznali, da so bolniški staleži delavcev vse daljši, bolezni pa vse pogostejše?
Za vas imamo rešitev:
 • Pripravimo vam vprašalnik za zaznavanje pojavnih oblik prezentizma na delovnem mestu.
 • Za vas izvedemo anonimno anketiranje in nato pripravimo analizo ugotovitev.
 • Zastavimo vam program kreativnih ukrepov obvladovanja zazanih oblik prezentizma.
 • Program promocije zdravja prilagodimo tudi z vidika oblvadovanja tveganj prezemtizma.
 • Pomagamo vam opredeliti temelje organizacije, ki imajo vpliv na obvladovanje prezentizma.
 • Izvedemo vam delavnice in coaching za ključne kadre.
 • Pomagamo vam izpeljati kadrovske postopke, ki se izkažejo za nujne.

Neobvladani prezentizem v organizaciji se delodajalcu maščuje v obliki zdravstvenega absentizma v poznejših letih. Veliko aktivnosti za obvladovanje bolniškega staleža žal povečuje prezentizem in s tem delodajalci nekako dodatno pripomorete k povečanju bolniškega staleža.

Morda se vam ta izziv pojavlja že danes? Zato je ključno, da tveganje zaznate čimprej in ga tudi sistemsko postopoma odpravljate.

Z našo pomočjo boste učinkovitejši! Kontaktirajte nas!