Plačni model


Pripravimo vam personaliziran plačni model!

So plače vaših sodelavcev tudi vaš nenehen izziv? Morda so vaši sodelavci nezadovoljni s svojimi plačami? Vas določeni posamezniki pogosto izsiljujejo za povečanje plače?

Plačni model je strukturiran pristop določanja osnovnih plač delavcem na podlagi v naprej opredeljenih kriterijev. Namenjen je za ohranitvi plačnega ravnovesja v organizaciji.

Pravilnik o plačah je ključen akt, če niste zavezani k nobeni kolektivni pogodbi. Sam zakon opredeljuje pravice delavcev, vendar jih podrobno konkretirzirajo kolektivne pogodbe (dodatki, nadomestila). Če v ozadju za vas ne velja nobena kolektivna pogodba, potem morate z internim aktom opredeliti višino pravic, ki delavcem pripadejo po ZDR-1. Lahko pa te pravice v zasebnem sektorju še razširite.

Plačni model je namenjen delodajalcem zasebnega sektorja!

Kadrovski izziv:
 • So vaše plače nižje od zastavljene minimalne plače?
 • Imate visoko stopnjo fluktuacije?
 • Imate izvedeno vrednotenje delovnih mest?
 • Kako ločite vrednost delovnega mesta in vrednost delavca?
 • Imajo vaši sodelavci na istih delovnih mestih različne plače?
 • Lahko različne plače na istih delovnih mestih zakonito zagovarjate?
 • Se tudi vi soočate z izzivom porušenih plačnih razmerij?
Za vas imamo rešitev:
 • Izvedemo vam vrednotenje delovnih mest.
 • Postavimo plačno lestvico z razmerji.
 • Zapišemo pravilnik, ki jasno definira razloge za višanje plače dobrim delavcem.
 • Upoštevamo zakonske zahteve pri opredelitvi dodatka na delovno dobo.
 • Pomagamo zastaviti motivacijski plačni model, ki bo vaša konkurenčna prednost pri zadržanju in pridobivanju kadrov.
 • Plačni model predstavimo vašim zaposlenim.

Pripravimo vam nove pogodbe o zaposlitvi!

Odlikuje nas kreativnost in zavezanost k optimalnim rešitvam! Preizkusite nas!