Delavnice


Delavnice po meri naročnika

Za končne naročnike pripravimo vsebinsko zanimive delavnice z različnih področij:

 • delovnopravni in kadrovski izzivi
 • obvladovanja tveganj psihosocialnih dejavnikov na delovnem mestu (mobing, alkohol, konflikti…)
 • razvoj mehkih veščin (primerna komunikacija, spoštovanje med sodelavci, soustvarjanje pozitivnega delovneg okolja…)
 • kako s pozitivnim pristopom gradimo kulturo organizacije
 • prepoznavanje in razvoj vodstvenih veščin
 • kompetenčna rast sodelavcev (postavljanje ciljev, življenjske vizije, strategije osebnega napredka…)

Naredite korak na poti uspeha in rasti skupaj z nami! Kontaktirajte nas.

Za organizatorje izobraževanj Andreja Samec Koderman izvaja različne delavnice in webinarje v povezavi s kadrovskim področjem:

 • Tveganja neurejenih personalnih map
 • Zakonite kadrovske evidence
 • Zakonski roki hrambe kadrovskih dokumentov
 • Pogodba o zaposlitvi od A do Ž
 • Obvezni interni akti delodajalca
 • Zakonski okvirji delovnega časa
 • Plačni model in sistem nagrajevanja
 • Izzivi neenakomerne razporeditve delovnega časa
 • Učinkovito načrtovanja promocije zdravja
 • Splošno o mobingu
 • Mobing v Šolskem okolju
 • Obvladovanje bolniškega staleža