Pravica do odklopa


Pravica do odklopa zaposlenim omogoča popolni odklop od dela izven običajnega delovnega časa!

Pri opredelitvi ukrepov za zagotovitev pravice do odklopa je potrebno upoštevati na kakšen način bo zaposlenim zagotovljen fizični odklop od delovnega vprocesa v prostem času. Predvsem pa kako boste delodajalci zagotavljali ukrepe za miselni odklop, ki pa predstavlja večji izziv na področju obvladovanja tveganj pojava duševnih in vedenjskih motenj.

Pravica do odklopa je soodvisna od ureditve drugih delovnopravnih pravic pri delodajalcih. Posebej je v veliki meri odvisna od opredelitve pravil delovnega časa. Ko se delovni čas zaljuči, nastopi privatni čas zaposlenega, ki je varovan s pravico do odklopa.

Zaposleni pa je lahko pod določeninmi pogoji delovnopravne zaknodaje na razpolago delodajalcu tudi v privatnem času, kot je to v primeru pripravljenosti na domu.

Tudi evidence delovnega časa imajo pomembno vlogo pri izkazovannju upoštevanja pravice do odklopa. Evidenca delovnega časa pokaže jasno ločnico med delovnim in privatnim časom zaposlenega.

 • 1. korak: Ocena potencialnih tveganj po delovnih mestih (matrika tveganj po DM)
 • 2. korak: Analiza – upoštevan vidik pavice do odklopa v temeljnih aktih delodajalca
 • 3. korak: Anketni vprašalnik – preverite dejanska tveganja kršitve pravice do odklopa
 • 4. korak: Delavnica – formiranje smiselnih ukrepov za zaznana tveganja
 • 5. korak: Terminski plan implementacije ukrepov
 • 6. korak: Pravilnik/Smernice za vzpostavitev pravice do odklopa
 • 7. korak: Kontaktna oseba v podjetju – ko je pravica do odklopa kršena
 • 8. korak: Opredelite postopek v primeru prijave kršitve pravice do odklopa
 • 9. korak: Sklep delodajalca: dodatni ukrepi v internih aktih, drugo
 • 10 korak: Usposabljanje zaposlenih (seznanitev in odgovornost spoštovanja pravil)
 • 11. korak: Spremljanje zagotavljanja pravice do doklopa v organizaciji (letne ankete)
 • 12. korak: Posodabljanje pravil in ukrepov za zagotavljanbje pravice do odklopa

Si tudi vi želite celovito urediti poravico do odklopa v vaši organizaciji?

Delodajalci ste dolžni sprejeti ukrepe za zagotovitev pravice do odklopa, vendar vaša dolžnost je tudi ta, da bodo ti ukrepi realizirani v praksi!