Poslovna uspešnost


Poslovna uspešnost – nagrada za uspešno poslovanje podjetja.

Pri obravnavi plačila za poslovno uspešnost je treba ločiti delovno pravni in davčni vidik. Plačilo za poslovno uspešnost Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) opredeljuje kot sestavni del plače, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Zakon o dohodnini (Zdoh-2) zahteva kriterije.

Imate možnost izplačila poslovne uspešnosti urejene v pogodbi o zaposlitvi? Kaj lahko storite, če tega določila nimate? Kje in kako vzpostaviti kriterije iz izplačilo poslovne uspešnosti? Kako jih nastaviti, da vam bodo v pomoč in ne v oviro?

Izplačilo poslovne uspešnosti je motivacija za zaposlene, predstavlja pa tudi možnost za delodajalce, da ob določenih pogojih izkoristijo ugodnejšo davčno obravnavo tovrstnega izplačila.

Ste prepričani, da izpolnjujete zakonske zahteve za ugodnejšo davčno obravnavo?

Kadrovski izziv:
  • Upoštevate določila kolektivne pogodbe?
  • Katera kolektivna pogodba vas zavezuje?
  • Poznate odločbe Zagovornika načela enakosti?
  • So vaši kriteriji zakoniti? Kako bi jih ocenil inšpektor za delo ali sodišče?
  • Kdaj je poslovna uspešnost zakonito izplačana?
Za vas imamo rešitev:
  • Analiza zavezujočih aktov.
  • Analiza dejanskega stanja pri delodajalcu in izzivov, s katerimi se srečuje v praksi.
  • Pravilnik o izplačilu poslovne uspešnosti.
  • Postavitev zakonitih kriterijev za izplačilo poslovne uspešnosti.
  • Letni sklep o izplačilu poslovne uspešnosti.

Pripravimo vam temelje za zakonito izplačilo poslovne uspešnosti. Pokličite nas!