Andreja Consulting


Andreja Samec Koderman

Po poklicu sem Specialistka managementa, pogosta pa v profesionalni vlogi predavateljice, mentorice, svetovalke in strokovnjakinje za kadrovsko področje.

Sem zagovornica načela, da je urejeno delovno pravno področje v podjetju odskočna deska za nadaljnji uspešen management zaposlenih.

Svetujem na področju kadrovskih procesov, delovnopravne zakonodaje (zakonite kadrovske evidence, urejene personalne mape, ustrezen delovni čas…), kadrovskih sistemov (sistemizacij, kompetenčnih modelov, sistemov napredovanj in nagrajevanj) ter razvoja kadrov. Sem članica mednarodne organizacije ARTDO, ki povezuje vrhunske strokovnjake šestih kontinentov s področja razvoja kadrov.

Delodajalcem pomagam vzpostaviti učinkovito in zakonito kadrovsko področje. V organizacijah presojam in vzpostavljam Kadrovsko pravno varnost. Si tudi vi želite odlično kadrovsko službo ali kadrovico/kadrovika? Vas zanima več? Rezervirajte si brezplačen posvet!

Sem strokovnjakinja za:

  • presojo in vzpostavitev certifikata kadrovske pravne varnosti
  • reorganizacijo podjetjij
  • optimizacijo in digitalizacijo kadrovskih procesov
  • vzpostavitev fleksibilni sistemizacij
  • plačnih modelov
  • sistemov nagrajevanj
  • modelov napredovanj
  • promocijo zdravja na delovnem mestu
  • kadrovsko in delovnopravno svetovanje
  • svetovanje managementu na področju vodenja in razvoja sodelavcev…

Karierni dosežki:


Mumbai World HRD 2015:


Mumbai World HRD 2017:


Gostja v oddaji Turbolenca, 2017:

Gostja v oddaji Točka preloma, 2017:


Kuala Lumpur, Internacional World Conference, 2020