Promocija zdravja


Promocija zdravja – korak za zdrave in zadovoljne sodelavce na delovnih mestih.

Zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti.

(Ottawska deklaracija, Ottawa, 21. november 1986)

Projekt promocije zdravja je velik doprinos tako organizaciji, kakor vsakemu posamezniku, če je ta zastavljen celovito. Čeprav smo s pomočjo medicine podaljšali življenjsko dobo, se moramo zavedati, da dolgoživost še ne pomeni boljše kakovost življenja v poznejših letih. Za kakovost mora poskrbeti vsak posameznik že danes, delodajalec pa to dodatno vzpodbuja in omogoči.

Kadrovski izziv:
 • Izvajate vsakoletno analizo psihosocialnih tveganj?
 • Ste vključili zaposlene v načrtovanje aktivnosti, kot to zahteva zakon?
 • Imate sprejete smernice o Promociji zdravja?
 • Ste že sprejeli letni načrt aktivnosti?
 • Imate projektno skupino ali promotorja zdravja?
 • Ali spremljate uspešnost vašega projekta promocije zdravje?
 • Imate izvedeno letno oceno učinka?
 • So vaši zaposleni zadovoljni z vašim projektom?
 • Se vaši sodelavci ne udeležujejo organiziranih aktivnosti?
 • Nimate ideje, kako motivirati sodelavce k udeležbi?
Za vas imamo rešitev:
 • Pripravimo vam temelje za izvajanje promocije zdravja – Smernice podjetja in spremne dokumente.
 • Pomagamo vam formirati projektno skupino na način, da je ta čim bolj učinkovita.
 • Postavimo cilje in opredelimo odgovornosti članov projekte skupine.
 • Izvedemo analizo zadovoljstva in oceno psihosocialnih tveganj.
 • Skupaj z vašimi sodelavci zastavimo letni načrt promocije zdravja.
 • Usposobimo člane projektne skupine za uspešno delo.
 • Pomagamo vam izbrati kakovostne izvajalce aktivnosti, skladno z zaznanimi potrebami in željami sodelavcev.
 • Pripravimo vam podlage za izvedbo letne ocene učinka, kot to zahteva zakon.

Le celoviti program, ki pokriva vseh 9 področij tveganja promocije zdravja, vam bo zagotovil pozitivne rezultate projekta. Promocija zdravja je projekt na “dolge proge” in kot takega ga morate sprejeti. Ne odlašajte, začnite s celovitim načrtovanjem in izvajanjem danes!

Vsak izgubljen dan je en dan manj za zdravje! Kontaktirajte nas!

Presenetili vas bomo z našimi kreativnimi idejami!