Dopust


Kako določate dopust vašim sodelavcem? Ga odmerjate na podlagi zakona, internega pravilnika, kolektivne pogodbe? Spremljate spremembe kolektivnih pogodb?

Odgovornost vsakega delodajalca je, da pri določanju pravic delavcem upošteva minimalne standarde po ZDR-1, hkrati pa tudi pravice, ki so lahko za delodajalca dodatno opredeljene v zavezujočih kolektivnih pogodbah.

Morda si želite postati konkurenčni delodajalec in delavcem omogočiti več, kot to od vas zahteva zakonodaja. Tudi v tem primeru potrebujete potrebuteje ustrezen akt!

Kako pa poteka planiranje izrabe letnega dopusta? Imate zapisana jasna pravila, ki vam omogočajo lažjo organizacijo letnih dopustov? Vzpodbujate delavce k izrabi dopusta? Veste kdaj se lahko letni dopust prenese?

Kadrovski izziv:
  • Upoštevate vse zavezujoče kolektivne pogodbe pri odmeri dopusta?
  • Katere kolektivne pogodbe vas zavezujejo?
  • Morda odrejate dopust le po zakonu, vaši zaposleni pa so zato nezadovoljni?
  • Kako preprečiti kopičenje dopusta za naslednje leto?
  • Je vaš pravilnik o dopustih uporabno orodje za učinkovito vodenje sodelavcev?
Za vas imamo rešitev:
  • Analiza pravnih podlag za oblikovanje kriterijev določanja dopusta.
  • Analiza izzivov planiranja, koriščenja ter nadomeščanja.
  • Pravilnik o dopustih in drugih oblikah odsotnosti z dela.
  • Matrika nadomeščanj in predloga za planiranje.
  • Spremni zakonsko obvezni obrazci – priloga pravilnika.

Pripravimo vam pravilnik, ki vas bo podpriral na vaši poslovni poti, hkrati pa bo prispeval k soustvarjanju kulture organizacije, v kateri se zaposleni počutijo varno in spoštovano!