Intelektualna lastnina


Intelektualna lastninaste poskrbeli za ustrezno varstvo? Kako je s pravicami intelektualne lastnine, ki nastajajo tekom delovnega razmerja?

Veste kaj je intelektualna lastnina in kako lahko poskrbite za ustrezno varstvo?

Kdo je imetnik pravic intelektualne lastnine, ki jih ustvarijo zaposleni tekom delovnega razmerja?

Delodajalci si lahko pravice nad rezultati svoje inovacijske dejavnosti pridržijo na različne načine, tudi z uporabo pravic intelektualne lastnine, kot so npr. patenti, izumi in s prenosom nekaterih avtorskih pravic.

Kadrovski izziv:
  • Ali vaši zaposleni pri izpolnjevanju delovnih obveznosti ustvarjajo razna avtorska dela (članki, gradiva, priročniki ipd.) ali druge izume?
  • Ali imate v internih aktih in v pogodbah o zaposlitvi urejena vprašanja glede pravic intelektualne lastnine za druge tehnične izboljšave in inovacije?
  • Veste katere avtorske pravice se avtomatično prenesejo na delodajalca in za koliko časa in katere avtorske pravice so neodtujljive?
  • Kakšne obveznosti vam kot delodajalcu nalaga zakonodaja s področja intelektualne lastnine in kaj lahko zahtevate od svojih zaposlenih?
Za vas imamo rešitev:
  • Svetovanje podjetjem o ureditvi medsebojnih razmerij med delodajalcem in delavci glede pravic intelektualne lastnine, ustvarjenih tekom delovnega razmerja.
  • Svetovanje glede prenosa materialnih avtorskih pravic.
  • Svetovanje in izdelava podrobnih pravil o uveljavljanju pravic industrijske lastnine iz delovnega razmerja.
  • Individualna in celovita prilagoditev internih aktov.
  • Individualna prilagoditev pogodb o zaposlitvi z namenom zaščite pravic intelektualne lastnine in prenosa pravic na delodajalca.

Pravo intelektualne lastnine je lahko zelo kompleksno in več nivojsko. Mi se osredotočamo in vam pomagamo pri ureditvi pravic intelektualne lastnine, ki jih v delovnem razmerju ustvarijo zaposleni. Pomembno je, da niste prepozni! Kontaktirajte nas!