Nagrajevanje


Postavite si učinkovit sistem nagrajevanja, ki bo vezan na ustvarjene učinke organizacije ali posamezne organizacijske enote in kjer bodo delavci presojani glede na objektivne merljive kriterije ocenjevanja. Nagrajevanje je lahko učinkovita metoda za motiviranje zaposlenih a le, če je postavljena korektno in pravilno.

Sistem nagrajevanja je orodje za vodenje sodelavcev, zato pri izgradnji sistema sodelujejo tudi vodje, ki ga bodo kasneje tudi uporabljali.

Kadrovski izziv:
 • Si želite vzpostaviti pravičen sistem nagrajevanja?
 • Je vaš trenutni sistem nagrajevanja preveč kompleksen?
 • So sodelavci nezadovoljni s stimulacijo?
 • Ali vsem sodelavcem neglede na vložek, plačujete enake stimulacije?
 • Morda tudi vaši vodje ne ocenjujejo povsem korektno?
 • Je vaš sistem nagrajevanja vezan na ustvarjen RVC.
 • Imate zastavljene objektivne kriterije?
Za vas imamo rešitev:
 • Analiziramo vaše temeljne podlage za postavitev sistema nagrajevanja.
 • Preverimo vaše procese in izzive, ki jih lahko zmanjšate s finančnimi spodbudami.
 • Določimo varne načine izračuna plačne mase za nagrajevanje.
 • Postavimo delitveni ključ.
 • Opredelimo kriterije ocenjevanja.
 • Usposobimo vodje za ocenjevanje in povratno informacijo.
 • Izvedemo poskusno ocenjevanje in izračun ter korekcijo sistema.

Žal vam ne moremo obljubiti vzpostavitve motivacijskega pravilnika o nagrajevanju, saj ta v praksi ne obstaja. Lahko pa vam pomagamo zgraditi motivacijsko delovno okolje, katerega ključen del je učinkovit sistem nagrajevanja.

Kontaktirajte nas in preverite naše kreativne ideje!