Delovni čas in izzivi njegove razporeditve

delovni čas

Določilo o dnevnem ali tedenskem delovnem času in razporeditvi delovnega časa je eno izmed obveznih sestavin pogodbe o zaposlitvi v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1).  Vsak delodajalec mora glede na naravo in potrebe delovnega procesa presoditi, katera razporeditev delovnega časa je zanj najbolj optimalna – enakomerna ali neenakomerna in nato v celoti upoštevati pravila, ki veljajo za to razporeditev.

Delodajalci morajo pri razporejanju delovnega časa upoštevati določbe ZDR-1 in morebitno ureditev v kolektivni pogodbi, ki jih zavezuje. Spoštovati morajo tudi zakonske določbe o ustreznih počitkih delavcev, tako dnevnih, kot tudi tedenskih. Zavedati se morajo, da so za spoštovanje zakonskih določb v celoti odgovori sami. Zato je nujno, da prevzamejo vajeti razporejanja delovnega časa v svoje roke.

Izzivi neustrezne razporeditve delovnega časa

Konstantno prekomerno ali neustrezno razporejeno delo:
– pusti negativne posledice na zdravju delavcev,
– povečuje tveganje za dolgotrajne bolniške odsotnosti zaposlenih v prihodnosti in
– povzroči odhajanje ključnih kadrov iz podjetja.

Kot delodajalec se zagotovo zavedate izzivov, ki jih prinesejo dolgotrajne in pogoste bolniške odsotnosti zaposlenih. Preventivno jih lahko obvladujete tudi z ustrezno in zakonito razporeditvijo delovnega časa. Zakonska pravila o razporejanju delovnega časa so namreč namenjena ravno zaščiti zdravja zaposlenih in lažjemu usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja.

V okviru zakonskih okvirjev lahko zaposlenim omogočite fleksibilni delovni čas, gibljive prihode in odhode z dela ali uvedete premični delovni čas.

Vendar pozor, prevelika svoboda zaposlenih pri razporejanju lastnega delovnega časa brez vnaprej zapisanih jasnih pravil lahko delodajalcem prinese več težav, kot koristi. Povzroči lahko nenadzorovano kopičenje ur, kršitev zakonskih obveznih odmorov in počitkov, kršitev zakonskih pravil o dovoljenem tedenskem in dnevnem delovnem času ipd. Odgovornost za kršitve je na delodajalcu. Svoje odgovornosti se delodajalec ne more razbremeniti z ugovorom, da je razporejanje delovnega časa prepustil zaposlenim. Četudi je bila namera delodajalca dobra.

Lahko od zaposlenih pričakujete, da bodo spoštovali zakonske določbe o razporeditvi delovnega časa? So zaposleni s pravili sploh seznanjeni? Imate sprejet interni pravilnik o delovnem času? Vas sprejeta pravila podpirajo in so dejansko uporabna v praksi? So tudi evidence delovega časa skladne z zakonskimi pravili?

Implementacija novih pravil vezanih na delovni čas je lahko za delodajalca velik izziv. Zaposlenim je zato potrebno pojasniti, zakaj se uvajajo spremembe in kako jim bodo koristile. Soočiti pa jih je potrebno tudi z odgovornostmi in posledicami, ki lahko sledijo, če se pravila ne bodo upoštevala.


  • VABILO NA SPLETNI SEMINAR

    Spoznajte ključne novosti novele ZDR-1D s strani izjemne predavateljice Andreje Samec Koderman. Kotizacija 50,00 EUR + DDV. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.


  • Naravne nesreče-možnosti za delodajalce in delavce

    Ob nastopu teh izrednih razmer resnično upamo, da ste vsi dobro in na varnem. Svojo pomoč tokrat nudimo z zapisom institutov, ki se jih ob naravnih nesrečah lahko poslužite delodajalci ali delavci. Delodajalcem in delavcem, ki so bili neposredno prizadeti v poplavah, nudimo možnost brezplačnega 20 minutnega posveta. Kontakt. Če delavci doma odpravljajo posledice poplav…


  • Nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

    S 1.5.2023 se je pričela uporabljati nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo. Ste med delodajalci, ki jih zavezuje? Nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo je bila 21.4.2023 objavljena v Uradnem listu št. 46/2023, uporabljati pa se je pričela na praznik dela, 1.5.2023. Podpisnika kolektivne pogodbe sta Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije –…