Novo leto in veliko novosti za delodajalce

Na predbožični dan so pričele veljati spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list, št. 162/2022z dne 23.12.2022). Viša se tudi minimalna plača. Ste z novostmi že seznanjeni?

Spremenili so se zneski povračil za: terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, dnevnice, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, odpravnina ob upokojitvi ter plačilo dijakom in študentom na obvezni praksi. Spemenil pa se je tudi znesek minimalne plače.

V nadaljevanju si preberite kakšne so nove višine povračil, da boste pri izplačilih ravnali v skladu z davčno zakonodajo.

Najvišji zneski povračil, ki niso obdavčeni, so se spremenili na številnih področjih:

Terenski dodatek, nova višina: 5,84 EUR na dan, prej 4,49 EUR na dan.

Nadomestilo za ločeno življenje, nova višina: 434 EUR na mesec prej 334 EUR na mesec, oziroma sorazmerni del zneska, če delavec prebiva ločeno od družine manj kot mesec dni.

Dnevnice za službene poti v domovini – nove višine

Službeno potovanjenad 12 do 24 urnad 8 do 12 urnad 6 do 8 ur
v Sloveniji27,81 EUR, za obdobja od 1.1.2023 (prej 21,39 EUR)13,88 EUR, za obdobja od 1.1.2023 (prej 10,68 EUR)9,69 EUR, za obdobja od 1.1.2023 (prej 7,45 EUR)
V Sloveniji – zajtrk plačanzmanjšanje 10 %zmanjšanje 15 %/
V Sloveniji – zajtrk plačan25,03 EUR za obdobja od 1.1.2023 (prej 19,25 EUR)11,80 EUR za obdobja od 1.1.2023 (prej 9,08 EUR)9,69 EUR za obdobja od 1.1.2023 (prej 7,45 EUR)

Jubilejna nagrada

 za izplačila po 31.12.2022za izplačila do 31.12.2022
za 10 let delovne dobe30% PP v RS oz. 590,88 EUR*460 EUR
za 20 let delovne dobe45% PP v RS oz. 886,32 EUR*689 EUR
za 30 let delovne dobe60% PP v RS oz. 1.181,75 EUR*919 EUR
za 40 let delovne dobe75% PP v RS oz. 1.477,19 EUR*919 EUR
* po podatkih SURS zadnja znana povprečna letna plača, preračunana na mesec, za leto 2021, znaša 1.969,59 EUR

Solidarnostna pomoč

 • v primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana, do višine 5.000 eurov (do 31. 12. 2022 veljalo 3.443,00 EUR),
 • v primeru težje invalidnosti ali daljše bolezni delojemalca ter elementarne nesreče ali požara, ki prizadene delojemalca, do višine 2.000 EUR (do 31. 12. 2022 veljalo 1.252,00 EUR)

Odpravnina ob upokojitvi

Za izplačila po 31. 12. 2022 znaša 300 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar znaša 5.908,77 EUR, (za izplačila do 31. 12. 2022 velja znesek  4.063 EUR). Če delodajalec izplača odpravnino ob upokojitvi v višjem znesku kot  je določeno po Uredbi, se znesek odpravnine v delu, ki presega neobdavčen del, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Plačilo dijakom in študentom za obvezno praktično delo

do višine 15 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, kar znaša 295,44 EUR za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (do 31. 12. 2022 se ne všteva v davčno osnovo v fiksnem znesku 172 EUR).

Kdaj boste lahko ali morali izplačali več?

Spremenjena določila glede terenskega dodatka, službenih poti, ločenega življenja in plačila dijakom ali študentom se začnejo uporabljati za povračila za januar 2023, določila glede jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in odpravnine ob upokojitvi, pa za izplačila po 31. 12. 2022.

Uredba tako določa najvišje neobdavčene zneske za posamezne stroške in prihodke, delodajalca pa glede izplačil le teh še vedno zavezujejo določila kolektivnih pogodb, internih aktov in pogodb o zaposlitvi.

Če želite v praksi izplačati višje zneske povračil in vas ne zavezuje nobena kolektivna pogodba – morate dopolniti ali sprejeti ustrezne interne akte.

Dvig minimalne plače

Ministrstvo za delo pa je sprejelo končno odločitev o novi višini minimalne  plače, ki bo tako po novem znašala 1.203,36 EUR, kar pomeni 12-odstotni dvig.

Dvigu minimalne plače bo sledil dvig višine minimalnega regresa predvidoma za 130,00 EUR in zneska najnižje bruto urne postavke začasnega in občasnega dela dijakov in študentov ter upokojencev se bo tako predvidoma povišal iz dosedanjih 6,17 EUR na 6,92 EUR.

Kako imate vi urejeno to področje in katera pravila upoštevate v vaši firmi?
Niste prepričani, da so vaša izplačila skladna?

Ste se znašli pred dilemo, kako nastaviti plačni model, da ne bo prišlo do uravnilovke in, da bodo vsi delavci zadovoljni?

Tukaj smo, da vam svetujemo in pomagamo!

  Team Consulting

Sanja Miljuš Herman, univ. dipl. prav


 • VABILO NA SPLETNI SEMINAR

  Spoznajte ključne novosti novele ZDR-1D s strani izjemne predavateljice Andreje Samec Koderman. Kotizacija 50,00 EUR + DDV. Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.


 • Naravne nesreče-možnosti za delodajalce in delavce

  Ob nastopu teh izrednih razmer resnično upamo, da ste vsi dobro in na varnem. Svojo pomoč tokrat nudimo z zapisom institutov, ki se jih ob naravnih nesrečah lahko poslužite delodajalci ali delavci. Delodajalcem in delavcem, ki so bili neposredno prizadeti v poplavah, nudimo možnost brezplačnega 20 minutnega posveta. Kontakt. Če delavci doma odpravljajo posledice poplav…


 • Nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

  S 1.5.2023 se je pričela uporabljati nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo. Ste med delodajalci, ki jih zavezuje? Nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo je bila 21.4.2023 objavljena v Uradnem listu št. 46/2023, uporabljati pa se je pričela na praznik dela, 1.5.2023. Podpisnika kolektivne pogodbe sta Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije –…